Ile kosztuje wynajem kontenera na odpady budowlane?

Ile kosztuje wynajem kontenera na odpady budowlane?

Ile kosztuje wynajem kontenera na odpady budowlane?

No Comments

Właściwe postępowanie z odpadami jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów, ale także sposobem na przyczynienie się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dzięki odpowiedniej segregacji odpadów mogą one być znacznie łatwiej zagospodarowane, zarówno przez ich skierowanie do recyklingu, jak i bezpieczne dla środowiska składowanie, jeśli ze względu na swój charakter nie nadają się do przetworzenia. Poza zwykłymi odpadami komunalnymi w taki sam sposób powinny być również traktowane odpady o szczególnym charakterze – odpady niebezpieczne, takie jak elektrośmieci, zużyte baterie i akumulatory, leki czy pozostałości farb albo innych chemikaliów. Szczególnego podejścia wymagają odpady budowlane, które w dużej mierze nadają się do odzysku. Co ważne, dla większości użytkowników legalne sposoby pozbywania się odpadów budowlanych nie są ani skomplikowane, ani drogie. Koszt wynajmu kontenera na odpady budowlane jest bardzo przystępny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że wszystkie obowiązki związane z ich dalszą obsługą są przejmowane przez firmę odbierającą, a sama procedura prosta i przyjazna dla klienta. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom, na jakich można wynajmować kontenery na odpady budowlane oraz kosztom, jakie się z tym wiążą.

Co jest zaliczane do odpadów budowlanych?

Powstawanie odpadów budowlanych to nieodłączna część każdej inwestycji, niezależnie czy jest to budowa domu jednorodzinnego, dużego budynku mieszkalnego czy obiektu użytkowego. Spora ilość pozostałości wiąże się z prowadzeniem wyburzeń i rozbiórek, a także wykonywaniem przebudów, modernizacji czy typowych remontów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powstające w trakcie robót budowlanych odpady powinny być zagospodarowane przez wykonawcę, chyba że zawarta z inwestorem umowa określa inny tryb postępowania. W przypadku kompleksowych prac zlecanych wykonawcy lub dużej ekipie zwykle zajmują się one odpadami we własnym zakresie. Przy umowach z pojedynczymi fachowcami lub niewielkimi firmami, zwłaszcza gdy realizują one tylko jeden z wycinków prac, odpadami często zajmuje się zleceniodawca.

Warto pamiętać, że odpady budowlane pod żadnym pozorem nie powinny trafić do kontenerów na odpady komunalne czy tzw. gabaryty. Ich wyrzucanie do nieodpowiednich pojemników może skutkować mandatem lub grzywną. Karą zagrożone jest też wywożenie odpadów do lasu, wysypywanie na należącą do kogoś działkę czy drogę publiczną. Osoba, która dopuści się takiego czynu, musi się liczyć z dość wysoką grzywną, oraz z tym, iż zostanie obciążona kosztem ich zebrania, wywozu i utylizacji, a także opłatą za przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. W przypadku, gdyby w odpadach znalazły się zawierający azbest eternit czy toksyczny subit, wyrzucający może również być zagrożony karą pozbawienia wolności.

Do odpadów budowlanych zaliczają się różne rodzaje materiałów. Głównym składnikiem jest zwykle gruz betonowy lub ceglany. Często pojawiającym odpadem są skuwane tynki, resztki klejów, zapraw i mas wyrównujących i okładziny ceramiczne w postaci glazury, terakoty lub gresu. Do odpadów powstających podczas remontów i przebudów zalicza się drewno konstrukcyjne – demontowaną więźbę dachową, schody, stropy oraz wykończeniowe – zdejmowane parkiety deski czy okładziny ścienne i elewacyjne. Będą to też wszystkie elementy wymienianej stolarki budowlanej – okna, drzwi tarasowe lub balkonowe, ale także wewnętrzne i zewnętrzne. Wśród odpadów zdarzają się ponadto fragmenty pokryć dachowych – blacha, dachówki ceramiczne i betonowe lub materiały bitumiczne. Odpady budowlane to również rozmaite metale, zarówno w postaci zbrojeń, podpór i różnych elementów konstrukcyjnych, jak i instalacji grzewczych, elektrycznych lub wodociągowych. Do kategorii odpadów budowlanych jest zaliczana również ceramika sanitarna – sedesy, zbiorniki, umywalki, zlewy oraz wanny.

Jak pozbyć się odpadów budowlanych i ile to kosztuje?

Najprostszą metodą na pozbycie się odpadów budowlanych jest zamówienie pojemnika, w którym będzie je można umieścić. W zależności od zakresu wykonywanych prac można zdecydować się na kontenery o różnej pojemności, odpowiadającej ilości powstających pozostałości. Najmniejsze z oferowanych pojemników to tzw. big bagi, które są rodzajem bardzo wytrzymałych worków o pojemności od około 1 do 2 metrów sześciennych. Ich zaletą jest nieduży rozmiar oraz fakt, że potrzeba na nie stosunkowo mało miejsca, mogą być więc rozłożone w niemal dowolnym punkcie, tak by ułatwić wynoszenie odpadów. W przypadku większej ilości odpadów oferowane są pojemniki metalowe w postaci dużych stalowych kontenerów, które mogą pomieścić od 5 do 36 metrów sześciennych. Większe są z reguły zamawiane przy przebudowach i remontach domów jednorodzinnych, mniejsze wystarczają przy większości remontów mieszkań czy niewielkich prac budowlanych wykonywanych w domach.

Procedura zamawiania kontenera jest bardzo prosta. Osoba, która chce się pozbyć odpadów budowlanych, powinna zgłosić taką potrzebę do firmy, która posiada uprawnienia do odbioru odpadów tej kategorii według obowiązującego kodu. W przypadku odpadów budowlanych będzie to grupa 17 oraz zawarte w niej podgrupy i poszczególne odpady m.in. gruz betonowy 17 01 010 lub gruz ceglany 17 01 02 czy gruz zmieszany 17 01 07 albo zanieczyszczony 17 09 04. Dane te warto sprawdzić, ponieważ przekazanie odpadu firmie, która nie dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, uniemożliwia uzyskanie karty przekazania odpadu w przypadku przedsiębiorców prowadzących ewidencję odpadów i jest traktowane jako wykroczenie.

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na kontener, ustaleniu jego pojemności oraz wskazaniu miejsca, w którym ma być podstawiony, firma zajmująca się wynajmem podstawia odpowiedni pojemnik. Po upływie określonego czasu lub zgłoszeniu jego zapełnienia kontener zostanie odebrany i przewieziony do miejsca, w którym zgromadzone materiały zostaną posegregowane, a następnie przekazane do dalszego zagospodarowania.

Opłata za podstawienie i odbiór pojemnika jest uzależniona od jego pojemności. Im będzie ona większa, tym trzeba będzie zapłacić nieco drożej, koszt pozbycia się jednego metra sześciennego odpadów będzie jednak malał wraz ze wzrostem ich ilości. W przypadku najmniejszych pojemników, czyli popularnych big bagów koszt może wynieść 270 zł brutto, czyli wraz z podatkiem VAT. Dla kontenerów stalowych o pojemności 5 metrów sześciennych będzie to od 500 zł brutto, dla 7 – od 600 zł brutto, a przy 10 od 800 zł brutto. Ceny za dostarczenie i odbiór kontenerów o większych pojemnościach są na ogół ustalane indywidualnie.

No comments.