Transport materiałów sypkich w świetle przepisów

Transport materiałów sypkich w świetle przepisów

Transport materiałów sypkich w świetle przepisów

No Comments

Transport różnego rodzaju materiałów po drogach publicznych, musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawodawca nakłada na użytkowników dróg obowiązek poruszania się zgodnymi z normami pojazdami transportowymi, jak również wymaga, aby transport odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, jak należy przewozić materiały sypkie.

Transport drogowy – podstawowe informacje

Transport drogowy, który uwzględnia także przewóz materiałów, musi odbywać się sprawnymi, prawidłowo oznakowanymi i dopuszczonymi do ruchu pojazdami, których masa wraz z ładunkiem nie może przekroczyć dopuszczonych norm. Co więcej, przewożony ładunek nie może przekraczać dopuszczonej ładowności pojazdu transportowego oraz utrudniać korzystania z dróg innym uczestnikom ruchu np. zasłaniać sygnalizacji świetlnej. To podstawy, które powinien znać każdy kierowca, niezależnie od tego, jakim pojazdem i jakie ładunki przewozi. Obowiązujące przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, którzy korzystają z dróg publicznych, jak również są sposobem przeciwdziałania dewastacji dróg, których naprawa wiąże się z ogromnymi kosztami.

Jak przewozić materiały sypkie?

Ustawodawca nałożył na przewoźników ładunków sypkich określone obowiązki, które dotyczą ich właściwego zabezpieczenia. Każdy ładunek sypki musi być przewożony w szczelnej skrzyni transportowej. Ma to ma celu przeciwdziałanie wysypaniu się np. piasku na drogę. Niezbędne jest także zabezpieczenie ładunku sypkiego plandeką lub inną zasłoną, która zapobiegnie jego rozwiewaniu przez podmuchy wiatru. Świadczymy usługi transportowe różnych materiałów oraz odpadów, a także zajmujemy się wynajmem kontenerów. Korzystamy z odpowiednio przystosowanych do świadczenia usług transportowych pojazdów, dzięki którym wywóz odpadów oraz transport materiałów budowlanych, piasku, torfu, gruzu czy tłucznia nie wiążą się z żadnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego oraz uczestników ruchu.

No comments.